ฮวงจุ้ยดีมั่งมีศรีสุข

ฮวงจุ้ยดี มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของชีวิตและธุรกิจทั้งสิ้น หากเราเข้าใจและปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสม ชีวิตและธุรกิจจะพลิกฟื้น ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นได้

        จากประสบการณ์ด้านโหราศาตร์ร่วม 20 ปี อาจารย์นิกม์ ได้ทำการศึกษาฮวงจุ้ยจากหลายประเทศ จากหลายตำราตามแนวทางการวิจัย และได้พัฒนาตำราฮวงจุ้ยขึ้นมาใหม่ โดยใช้การสังเคราะห์หลักฮวงจุ้ยเดิมและทำนายร่วมกับโหราศาสตร์แนวใหม่ พบว่า บ้านที่อยู่อาศัย ที่ตั้งบริษัท ห้างร้าน    ยานพาหนะ มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของชีวิตและธุรกิจทั้งสิ้น หากเราเข้าใจและปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสม ชีวิตและธุรกิจจะพลิกฟื้น ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นได้