ฤกษ์แต่งงานปี 2557

เรื่องฤกษ์งาม ยามดีนั้น หมายถึงการเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะงานมงคลสมรส ที่จำเป็นต้องใช้โหราจารย์ ที่มีความรู้ในเรื่องการให้ฤกษ