พลังสะท้อนคืออะไร
พลังสะท้อน คือพลังอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อของเราทุกคน เสมือนเป็นพลังเงาของพลังเลขศาสตร์ แต่กลับส่งผลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บางชื่ออาจมีพลังสะท้อนที่ดี แต่บางชื่อมีพลังสะท้อนที่ให้โทษอย่างรุนแรง ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้หลายๆคนเปลี่ยนชื่อตามหลักเลขศาสตร์แล้ว แต่ยังประสบปัญหาในชีวิตในด้านต่างๆอีก ชีวิต ไม่ได้ดีขึ้นตามที่ต้องการ ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อที่ถูกต้อง ควรตรวจสอบพลังสะท้อนของชื่อก่อน เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีที่สุดกับตัวเราอย่างแท้จริง
ชะตาชีวิตของเราทุกคน ถูกกำหนดมาด้วยกรรมเก่า โดยมีการกำหนดโปรแกรมชะตากรรมมาให้ตั้งแต่เกิดแล้ว แต่ละคนจะถูกติดเครื่องหมาย “รหัสชะตากรรม” มาด้วยทุกคน ตั้งแต่การกำเนิด ซึ่งถอดรหัสได้จาก วันเกิด วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด สถานที่เกิด , ระหัส ID เลข 13 หลักของบัตรประชาชน , ตำหนิต่างๆบนร่างกาย เช่นใฝ ปาน ขี้แมลงวัน ,ลายฝ่ามือ ลายฝ่าเท้า ลายก้นหอยบนนิ้วมือ และโหงวเฮ้งเป็นต้น รวมถึงชื่อและนามสกุลที่เราใช้ด้วย ** รหัสเหล่านี้ ถ้าถูกอ่านด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะพบว่า มันอ่านชะตาชีวิตไปในแนวทางเดียวกันทั้งสิ้น หลายๆรหัสที่ติดตัวมาทำหน้าที่เสมือนบาร์โคดไว้สำหรับอ่านข้อมูลเท่านั้น แต่ชีวิตคนเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีอีกรหัสหนึ่งที่คอยจับความเคลื่อนไหว และคอยรับ-ส่งสัญญาณไปศูนย์ควบคุมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
รหัสที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีเพียง 2 รหัสคือ
1.ชื่อ นามสกุล อักษรในชื่อ นามสกุลเราทุกคน มีรหัสดาวและรหัสกำลังพระเคราะห์ฝังอยู่ มันรับ-ส่งพลังไปยังศูนย์ควบคุมตลอดเวลา การโคจรของดวงดาวส่งพลังกลับมายังตัวอ่านรหัสกรรมในแต่ละคน และจัดกรรมให้เราเป็นไปตามโปรแกรมนั้น (ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนชื่อ อักษรในชื่อเปลี่ยน รหัสกรรมก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย)


2.กรรมใหม่ คือ พฤติกรรม การกระทำในปัจจุบันของเรา เราจะใช้ชีวิตไปตามที่กรรมกำหนด (ตามยถากรรม ) หรือเราจะเลือกสร้างแต่กรรมชั่วให้ถึงที่สุด(สร้างกรรมเพิ่ม) หรือจะทำกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดี(สร้างบุญ) เราเลือกเองได้ การกระทำของเราทุกช่วงเวลาจะถูกส่งข้อมูลไปปรับเปลี่ยนโปรแกรมกรรม(data update ) แล้วส่งกรรมใหม่กลับมาให้เราตลอดเวลาเช่นกัน


เครื่องมือทีใช้กำหนดชีวิตคนเราให้เดินทางเส้นทางของชะตานั่นคือ พลังดาว( อิทธิพลของดวงดาว ) และรหัสที่ส่งสัญญาณไปศูนย์ควบคุม ก็คืออักษรในชื่อของเราและกรรมใหม่นั่นเอง ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า” เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชีวิต” มันเป็นจริงได้ ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อที่ได้รหัสที่ดีและคุณเปลี่ยนกรรมใหม่ให้ดีขึ้น หรือสร้างแต่กรรมดีนั่นเอง
** นักพยากรณ์ชาวไอริช ชื่อไคโร (William John Warner) ได้ศึกษาพบว่าอักษรในชื่อเราทุกอักษร มีรหัสพลังดาวในตัวเอง และต่อมาท่านอาจารย์พลูหลวงได้นำมาประยุกต์ใช้กับอักษรไทย ถอดรหัสพลังดาวออกมา จนเป็นตำราเลขศาสตร์ที่ถอดรหัสชีวิตได้อย่างแม่นยำและใช้กันทุกวันนี้ และโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณมีชื่อว่า “อายตนะ6” ก็เช่นกัน เมื่อถอดรหัสอักษรชื่อออกเป็นพลังดาว ก็อ่านรหัสชีวิตได้เช่นกัน แต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างในอดีต ทำให้ “อายตนะ6 “อ่านรหัสชีวิตได้ไม่ชัดเจนนัก ปัจจุบันค้นพบตำราใหม่ชื่อ “พลังสะท้อน” สามารถถอดรหัสได้อย่างแม่นยำและชัดเจนมากอีกตำราหนึ่ง **