อายตนะ ๖ คืออะไร

คือเครื่องรับรู้หรือประสาทสัมผัสกับสิ่งภายนอกรอบตัวเรา  ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ   เป็นเครื่องรับรู้รูป รส กลิ่น เสียง ร้อนหนาว  อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์   อายตนะ6  รับพลังจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาสู่ตัวเราทำให้เรารู้สึกดี รัก ชอบ โกรธ เกลียด ไม่พอใจ     และอีกด้านหนึ่ง อายตนะ6 ก็ทำหน้าที่ส่งพลังความรู้สึก อารมณ์ต่างๆของเรา ไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเช่นกัน  ดังนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี   เราก็ซึมซับพลังดีเหล่านั้นเข้าสู่ตัวเรา  ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็รับสัมผัสที่ไม่ดีเข้ามา   เช่นเดียวกันหากเราสุขภาพจิตดี อารมณ์มีความสุข  จิตใจสะอาดคิดแต่สิ่งดีๆ  อายตนะ6 ก็จะส่งพลังดีๆออกไปยังคนรอบข้าง  ทำให้คนรอบข้างมีความสุข ส่งพลังที่ดีกลับมาสู่ตัวเราเช่นกัน

    หลักการของอายตนะ6   คือถอดรหัสอักษรชื่อ สกุล จากกำลังพระเคราะห์ของดวงดาว  โดยถอดรหัสอักษรชื่อ อักษรสกุลเป็นตัวเลขคล้ายหลักเลขศาสตร์   แล้วนำมาบวกกันจนเหลือเป็นเลขหลักเดียว  นำค่าผลบวกที่ได้ 1-9 ไปอ่านคำทำนายจากตาราง 

ตารางถอดรหัสกำลังพระเคราะห์

                             ตัวอย่าง   เช่น   ณภพ   ชัยศุภณัฐ  ถอดรหัสกำลังพระเคราะห์ได้ดังนี้

1. ชื่อ        17 + ภ   19  + พ   19          ได้กำลังพระเคราะห์       =   55  นำ  5+5 =10  นำ 1+0 =1

                                                                                    ได้ค่าอายตนะ 6              =  1

2. สกุล    8 + ไม้หันอากาศ  0  +  12  +   21 + สระอุ 6 +     19  +       17  + ไม้หันอากาศ  0 +    17          ได้กำลังพระเคราะห์          =  100  นำ 1+0+0 = 1           ได้ค่าอายตนะ 6               =  1

3. พลังเลขศาสตร์ชื่อรวมกับนามสกุล      (ชื่อ   1  + 1  )                       ได้ค่าอายตนะ 6 รวม       =  2การอ่านคำทำนาย     ให้นำค่า อายตนะ 6 ของชื่อ ( 1 ) และค่า อายตนะ 6 รวม( 2 )  ไปอ่านในตารางทำนาย (โดยปกติอาจารย์หลายๆท่านให้อ่านเพียง อายตนะ6 ในส่วนของชื่อเท่านั้น ) 

 

ในทัศนะของข้าพเจ้า ถ้าหากให้น้ำหนักของพลังชื่อว่าส่งผลต่อชีวิต 100 คะแนน            ขอให้น้ำหนักของอายตนะ6 เพียง  5  คะแนนเท่านั้น  ด้วยสาเหตุจากเมื่อถอดรหัสกำลังพระเคราะห์ของชื่อและนามสกุลออกมาแล้วได้ค่าตัวเลขค่อนข้างมาก ในอดีตมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือคำนวณ จึงรวมตัวเลขที่ได้ทั้งหมดให้เหลือเพียงเลขหลักเดียว ทำให้คำทำนายที่ออกมาไม่ถูกต้องชัดเจนนัก     เพราะที่มาของเลขตัวเดียวนั้น     บางครั้งเลขตัวเดียวกัน กลับมีที่มาจากผลบวกของตัวเลขที่ต่างกัน  การทำนายชีวิตโดยใช้ผลบวกเป็นเลขตัวเดียวจึงไม่น่าเชื่อถือนัก  ด้วยเหตุนี้อายตนะ6 จึงเป็นเพียงตำราประกอบในการใช้ตั้งชื่อเท่านั้น

 

                 เพื่อความสะดวก ทาง www.อาจารย์นิกม์.com ได้ทำโปรแกรมการถอดรหัสพร้อมทั้งคำทำนายที่สมบูรณ์ไว้ให้ท่านแล้ว    

 

                     คลิ๊ก ตรวจสอบอายตนะ 6 ชื่อสกุลของท่าน

 

 

คำทำนายอายตนะ 6

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1 เปรียบหมือนพ่อ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี และดูแลคุ้มครองคนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข แม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อย ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเปรียบเหมือนแม่ เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่ ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี มีความสุขกาย สุขใจ ผู้คนไปมาหาสู่ อยู่ร่ำไป

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องคอยแคร์ และคอยรับใช้คนอื่น และเกรงใจคนอยู่อื่น อยู่ร่ำไป จะมีชีวิตที่ลำเค็ญน้อยหน้าผู้อื่น ผู้อื่นสามารถดูถูกเหยียดหยาม โดยไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไม หาเพื่อนรัก และคนจริงใจยากมาก อาภัพนัก

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 เป็นคนน้อยใจเก่ง ใครว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ ต้องเก็บเอาความเสียใจ มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจอยู่ตลอด ดูละครนั่งเศร้า ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มีแต่เรื่อง อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบเหมือนยักษ์ อารมณ์ร้อน โมโหร้าย มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ช่วงที่โมโหจะยั้งอารมณ์ไม่อยู่ ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด มีแต่คนหนีออกห่าง ชีวิตอาภัพ หาคนรักจริงยาก

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่คนยกย่องนับน่าถือตา ผู้พบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดัง ปุโรหิต ต้องใช้วาจาเป็นเลิศ ต้องพูดยกเหตุผลมากมาย ผู้คนจึงยอมเชื่อ หรือบางคนที่พูดน้อย แต่พูดแล้วมีเหตุผล คนฟังเชื่อถือในวาจา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆ ไป แต่เสียตรงที่ อารมณ์เสีย และหงุดหงิดง่าย

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

 

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรัก และยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญ แก่คนทั่วไป ดีนักแล

 

 

       ท่านที่จะตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุลใหม่หรือจะวิเคราะห์ชื่อ ดูดวงความรัก ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ดูฮวงจุ้ย ไม่ว่าศาสตร์ทักษา เลขศาสตร์ พลังเงา อายตนะ6 หรือศาสตร์อื่นๆ  ที่นี่เรามีให้ท่านครบถ้วน ถูกต้อง