เลขศาสตร์ใช้ทำอะไร

ใช้หลักการถอดรหัสตัวเลขจากอักษรชื่อและนามสกุล  แหล่งกำเนิดมาจากต่างประเทศโดยนักพยากรณ์ชาวไอริช ชื่อไคโร (William John Warner) ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากหลายประเทศจนสุดท้ายพบว่าดวงดาวต่างๆในจักรวาลมีอิทธิพลต่อพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งสิ้น   อักษรในชื่อเราทุกอักษรมีรหัสพลังดาวในตัวเอง ไคโรได้ทำการจัดกลุ่มตัวอักษรและถอดเป็นรหัสตัวเลข 1-9  ได้ทดลองเป็นเวลานานจนได้ข้อสรุปว่าชื่อคนเราแต่ละชื่อ ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร     และต่อมาประมาณ พ.ศ.2513 ท่านอาจารย์พลูหลวงได้ศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้กับอักษรไทย   ถอดรหัสพลังดาวออกมา และทำการพิสูจน์ ทดลองจนถูกต้องแม่นยำ   ได้เขียนเป็นหนังสือตำราพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อ   เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2515  จนเป็นตำราเลขศาสตร์ที่ถอดรหัสชีวิตได้อย่างแม่นยำ  เป็นที่แพร่หลายใช้กันทุกวันนี้

วิธีการถอดรหัสตัวเลข  ให้นำอักษรทุกตัวที่มีอยู่ในชื่อ มาเทียบว่าอยู่ในตารางหมายเลขใด ให้ใส่ตัวเลขนั้นแทนตัวอักษณตัวนั้น   นำค่าตัวเลขของตัวอักษรทุกตัวมาบวกกัน  จึงได้ค่าพลังเลขศาสตร์ชื่อของเรา   นามสกุลก็ทำเช่นเดียวกัน  เมื่อได้ค่าพลังเลขศาสตร์ของชื่อ และพลังเลขศาสตร์ของนามสกุลแล้ว ให้นำพลังเลขศาสตร์ของชื่อและสกุลมาบวกกันอีกครั้ง         เพื่อให้ได้พลังเลขศาสตร์ผลรวมของชื่อกับนามสกุลอีกค่าหนึ่ง

 

ตัวอย่าง   เช่น   ณภพ   ชัยศุภณัฐ  ถอดรหัสตัวเลขได้ดังนี้

1. ชื่อ        5 + ภ   1  + พ   8                                                      ได้พลังเลขศาสตร์       =   14

2. สกุล    2 + ไม้หันอากาศ  4  +  8  +   7 + สระอุ 1 +     1  +       5  + ไม้หันอากาศ  4 +    9

 

                                                                                   ได้พลังเลขศาสตร์      =  41

3. พลังเลขศาสตร์ชื่อรวมกับนามสกุล      (ชื่อ   14  +41  )                  ได้พลังเลขศาสตร์รวม   =  55

 

การอ่านคำทำนาย      ให้นำค่าพลังเลขศาสตร์ของชื่อ (14 ) และพลังเลขศาสตร์รวม  ( 55 )  ไปอ่านในตารางทำนาย  ผลออกมาแม่นยำมากบอกถึงชีวิตของเจ้าชะตาได้อย่างชัดเจน ในทัศนะของข้าพเจ้า

ถ้าหากให้น้ำหนักของพลังชื่อว่าส่งผลต่อชีวิต 100 คะแนน  ขอให้น้ำหนักของพลังเลขศาสตร์ถึง 40 คะแนน  ด้วยเหตุนี้เอง ตำราเลขศาสตร์จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุด  อาจารย์ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการอ่านดวงและใช้เป็นตำราหลักในการตั้งชื่อ       เพราะถือว่าเป็นตำราที่ส่งผลต่อชีวิตมากและพิสูจน์ได้ว่าส่งผลจริง www.อาจารย์นิกม์.com ตระหนักถึงความสำคัญของตำราเลขศาสตร์จึงได้จัดให้เป็นตำราลำดับที่ 2 ที่ใช้ในการตั้งชื่อมงคลให้กับทุกท่าน

                     เพื่อความสะดวก ทาง www.อาจารย์นิกม์.com ได้ทำโปรแกรมการถอดรหัสพร้อมทั้งคำทำนายที่สมบูรณ์ไว้ให้ท่านแล้ว    

       ท่านที่จะตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุลใหม่หรือจะวิเคราะห์ชื่อ ดูดวงความรัก ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ดูฮวงจุ้ย ไม่ว่าศาสตร์ทักษา เลขศาสตร์ พลังเงา อายตนะ6 หรือศาสตร์อื่นๆ  ที่นี่เรามีให้ท่านครบถ้วน ถูกต้อง