ระวัง ภัยร้าย..ในชื่อคุณ

พลังสะท้อนคือตำราเดียว  ที่อ่านพลังชื่อของคุณได้มากกว่าตำราอื่นๆ    หากตำราเลขศาสตร์อ่านชื่อ สกุลคุณได้ 100%  พลังสะท้อนก็อ่านพลังที่ตำราเลขศาสตร์อ่านไม่ได้อีก 100% นั่นคือพลังสะท้อนอ่านพลังชื่อได้เพิ่มชึ้น อีก 100%  พลังสะท้อน เหมือนเป็นเงาอีกด้านหนึ่งของเลขศาสตร์นั่นเอง  ท่านสงสัยมั้ยว่า ..  ทำไมเปลี่ยนชื่อแล้ว  แต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย หรือดีขึ้นบางเรื่องแต่มีหลายอย่างเลวร้ายลงไปกว่าเดิม    นั่นเพราะชื่อคุณได้พลังดี มาแค่ ครึ่งเดียวนั่นเอง  แต่พลังอีกครึ่งหนึ่ง มันให้โทษต่อตัวคุณอยู่ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย   ตรวจสอบภัยร้ายที่แฝงในชื่อคุณ ด้วยพลังสะท้อนเดี๋ยวนี้...คุณจะเห็นมัน