หลักทักษา ( ตามวันเกิด )

            หลักทักษาใช้วันเกิดของเจ้าชะตาเป็นหลักในการพิจารณาอักษรที่ประกอบในชื่อว่าอักษรใดให้คุณและโทษในด้านไหน ตำราโบราณนอกจากจะใช้วันเกิดของเจ้าชะตามาพิจารณาแล้ว ยังใช้เดือนเกิด ปีเกิด มาร่วมพิจารณาด้วย แต่เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือ การจะพิจารณาทุกส่วนเป็นการยุ่งยาก จึงนิยมใช้เพียงวันเกิดของเจ้าชะตาเท่านั้น 

             หลักทักษาถึงแม้จะนิยมใช้กันมาตั้งแต่โบราณ  มีผู้นิยมนำมาใช้ตั้งชื่ออย่างกว้างขวางในปัจจุบัน แต่จากการเก็บสถิติผู้ที่ตั้งชื่อถูกต้องตามหลักทักษา มีอักษรเป็นเดช ศรี มูละ ฯ ประกอบในชื่อ ชีวิตเขาก็หาได้ประสบความสำเร็จไม่  ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาความยุ่งยากในชีวิตกันมากมาย เจ้าชะตาบางคนที่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ กลับประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก็มีให้เห็นกัน จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหลักทักษาจะส่งผลต่อชีวิตเจ้าชะตาได้จริงหรือไม่เพียงใด

             ในทัศนะของข้าพเจ้า ถ้าหากน้ำหนักของพลังชื่อที่มีผลต่อชะตาชีวิต 100 คะแนน   ขอให้น้ำหนักของหลักทักษาเพียง 5 คะแนนเท่านั้น     แต่ในหลักการตั้งชื่อของข้าพเจ้าทุกครั้งไม่ได้มองข้ามหลักทักษาซึ่งเป็นภูมิความรู้ที่มีมาแต่โบราณ  หลักทักษาถูกเลือกเป็นตำราลำดับที่ 1 เสมอ ในการพิจารณาคัดเลือกหมวดอักษรตามวันเกิดมาตั้งชื่อให้กับเจ้าชะตา เพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

ตำราโบราณท่านวางตำแหน่งประจำทิศไว้ด้วย คือจันทร์ประจำตำแหน่งทิศตะวันออก   พุธทิศใต้     พฤหัสทิศตะวันตก  และศุกร์คือทิศเหนือ

                ท่านเกิดวันใด ก็ให้เริ่มต้นตั้งทักษาบริวาร   ณ.จุดวันเกิดนั้น     แล้วนับวนขวาตามเข็มนาฬิกา  เช่น เกิดวันอาทิตย์ เลข1 .    ให้นับ 1 เป็นบริวาร   2 อายุ    3 เป็นเดช  4 เป็นศรี  7 เป็นมูละ   5 เป็นอุตสาหะ  8 เป็นมนตรี  และ 6 เป็นกาลกิณี  เป็นต้น

 

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย

อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว

ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า

มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา

อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ

มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน

กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

 

 

                          สรุปเป็นตารางทักษาของแต่ละวันเพื่อให้ดูง่ายๆ ได้ดังนี้

 

 

       ท่านที่จะตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุลใหม่หรือจะวิเคราะห์ชื่อ ดูดวงความรัก ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ดูฮวงจุ้ย ไม่ว่าศาสตร์ทักษา เลขศาสตร์ พลังเงา อายตนะ6 หรือศาสตร์อื่นๆ  ที่นี่เรามีให้ท่านครบถ้วน ถูกต้อง