เบญจพินิจอักขรา คืออะไร

ถูกค้นพบขึ้นเมื่อ4 ปีที่ผ่านมา หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้บริการตั้งชื่อมาประมาณ 5 ปี  จากการใช้ตำราต่างๆมาวิเคราะห์ดวงชะตาจากชื่อ นามสกุล ไม่ว่าตำราทักษา ตำราเลขศาสตร์   ตำราอายตนะ 6   ตำราเหล่านี้ตอบโจทย์ได้ประมาณ 50%   ส่วนที่เหลือกลับหาคำตอบไม่ได้    จึงพยายามค้นหาข้อบกพร่อง และแก้ไขคำทำนายของเลขศาสตร์บางเลขที่ยังไม่ถูกต้อง       เพิ่มเติมคำทำนายในบางเลขให้สมบูรณ์ขึ้น  แต่ก็ยังตอบโจทย์ได้ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก    จึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายตำราเช่น ตำราเลข 7 ตัว ตำราเลขของฝรั่ง ตำราเลขของจีน   ค้นต้นตอที่มาของตำราเลขศาสตร์จากต้นกำเนิด ความสัมพันธ์ของดาวต่างๆ    พบว่าการอ่านดวงชะตาจากการถอดรหัสอักษรชื่อเป็นตัวเลขนั้นยังไม่เพียงพอ      ตัวอักษรที่ประกอบอยู่ในชื่อทุกตัวล้วนส่งผลต่อชีวิตทั้งสิ้น  คนที่ถอดรหัสเลขศาสตร์ได้เลขเดียวกัน     ใช่จะมีชะตาชีวิตที่เหมือนกันในทุกด้าน ตัวอักษรชื่อที่ต่างกัน การจัดเรียงของตัวอักษร ส่งผลให้ชะตาชีวิตต่างกันด้วย

                  เบญจพินิจอักขรา   มีความหมายว่า การพิจารณาอักษรชื่ออย่างละเอียด  5 วิธี นับตั้งแต่การพิจารณาเลือกอักษรที่ให้คุณ  การตัดอักษรที่ให้โทษ  การจัดเรียงอักษรชื่อกว่า 100 วิธี    การเปลี่ยนอักษรให้โทษไปวางตำแหน่งที่ให้คุณ  การเลือกใช้อักษรเสริมดวงในด้านต่างๆเช่น     การเงิน    ความรัก   โชคลาภ สติปัญญาฯ  หลังจากนำเบญจพินิจอักขรามาใช้วิเคราะห์ชื่อร่วมกับตำราอื่นๆ       ปรากฏว่าอ่านดวงชะตาได้กระจ่างขึ้น 10-20%  ผู้ที่ประสบเคราะห์ร้ายที่ตำราอื่นๆอ่านไม่ได้ แต่เบญจพินิจอักขราอ่านได้เพิ่มขึ้น  หลังจากใช้เบญจพินิจอักขรามาประกอบในการตั้งชื่อ  มีผลตอบรับค่อนข้างดี    หลายๆท่านมีโชคถูกรางวัลให้เห็นบ่อยขึ้น  ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ    แต่เนื่องจากเบญจพินิจอักขรายังไม่ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อตีพิมพ์จำหน่าย จึงยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก   ถ้าหากให้น้ำหนักของพลังชื่อว่าส่งผลต่อชีวิต 100 คะแนน  ขอให้น้ำหนักของเบญจพินิจอักขราถึง 10 คะแนน    เพราะถือว่าเป็นตำราที่ส่งผลต่อชีวิตมากพอสมควรและพิสูจน์ได้ว่าส่งผลจริง   www.อาจารย์นิกม์.com   ได้ให้ความสำคัญกับตำราเบญจพินิจอักขรา โดยใช้เป็นตำราปิดท้ายในการพิจารณาคัดเลือกชื่อที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับทุกท่าน

               เนื่องจากเบญจพินิจอักขรา มีรายละเอียดที่ซับซ้อน   ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะในการพิจารณา  ไม่สามารถเขียนเป็นโปรแกรมคำนวณให้ท่านตรวจสอบชื่อด้วยตัวเองเองได้  จึงขอภัยมา ณ.ที่นี้

        ท่านที่จะตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุลใหม่หรือจะวิเคราะห์ชื่อ ดูดวงความรัก ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ดูฮวงจุ้ย ไม่ว่าศาสตร์ทักษา เลขศาสตร์ พลังสะท้อน อายตนะ6 หรือศาสตร์อื่นๆ  ที่นี่เรามีให้ท่านครบถ้วน ถูกต้อง