อักษรหลาวเหล็ก คืออะไร

หลักการของหลาวเหล็กคือการดูอักษรในตำแหน่งให้คุณและโทษเหมือนตำราทักษา อักษรที่โดนตำแหน่งแหน่งหลาวเหล็กเชื่อกันว่าเป็นอักษรให้โทษเหมือนอักษรกาลกิณี  ต่างกันที่หลักทักษาดูอักษรตามวันเกิดเป็นหลัก แต่หลาวเหล็กมีการพิจารณาที่ละเอียดกว่านั้น โดยแบ่งย่อยวันออกเป็น 2 ช่วงยามคือยามกลางวัน 8 ยามและยามกลางคืน 8 ยามรวมหนึ่งวัน 16 ยาม (รียกว่ายามอัฏฐกาล แบ่งยามละ 1 ชม.30 นาที  ครบ 24 ชม. )    

             วิธีตรวจดูว่าชื่อของเราโดนอักษรหลาวเหล็กหรือไม่     ให้ดูว่าเราเกิดวันอะไร เกิดเวลาเท่าไหร่ แล้วไปดูตารางของวันนั้นๆ  เช่นเกิดวันจันทร์ก็ไปดูตารางของวันจันทร์   ดูเวลาเกิดของเราว่าอยู่ในช่องไหน  ชื่อเรามีอักษรตรงกับอักษรต้องห้ามหรือไม่ ขั้นตอนตามตัวอย่างดังนี้

 

                           ชื่อ  นาย ณภพ  เกิดวันศุกร์ เวลา 06.30   

 

1. ให้เราไปดูตารางตัวอักษรหลาวเหล็กของคนที่เกิดศุกร์  

2. เมื่อดูตารางของคนที่เกิดวันศุกร์แล้ว ให้ดูที่เวลาเกิดตามยามอัฏฐกาลในตารางตัวอักษร ตามตัวอย่างเกิดวันศุกร์ เวลาตกฟาก 06.30 น. ซึ่งจะพบว่าตัวอักษรหลาวเหล็ก คือ ตัวอักษร  ศ ษ ส ซ ห ฮ        ดังนั้น ชื่อ ณภพ  จึงไม่โดนอักษรหลาวเหล็ก เป็นต้น เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า ชื่อของคุณมีตัวอักษรหลาวเหล็กหรือไม่ 

3. เมื่อทราบแล้วว่ามีตัวอักษรหลาวเหล็กหรือไม่ ถ้ามีมีทั้งหมดกี่ตัว แล้วมันดีหรือร้ายเพียงใด ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ 

- ห้ามมีอักษรหลาวเหล็กเป็นตัวอักษรนำหน้าชื่อ หรืออยู่ในชื่อ 

- หากต้องมีอักษรหลาวเหล็กในชื่อ แต่มีมากกว่าหนึ่งตัวเชื่อว่าจะกลายเป็นดีเปรียบเสมือนมีเสาเหล็กมาคอยค้ำยันชีวิต โบราณถือว่าจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง เสริมอำนาจวาสนา ชีวิตมีแต่ความสุข  

- หากตัวอักษรซึ่งถูกหลาวเหล็กเป็นตัวอักษรเดียวกับตัวกาลกิณีตามหลักทักษา ถือว่าดีเยี่ยม โบราณถือว่า จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง เสริมอำนาจวาสนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ชีวิตมีแต่ความสุข แต่กรณีนี้ถือว่าพบได้ยากมาก เพราะคนคนนั้นจะต้องเกิดช่วงเวลา 03.01-06.00 น.ของวันเท่านั้น

           เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือ  ในอดีตตำราหลาวเหล็กจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก  แต่ทาง www.อาจารย์นิกม์.comเชื่อว่าหลักการพิจารณาอักษรละเอียดลึกไปถึงเวลาเกิดของตำราหลาวเหล็ก ค่อนข้างน่าเชื่อถือมีเหตุมีผล ถ้าให้น้ำหนักของชื่อที่ส่งผลต่อชีวิต 100% ขอให้น้ำหนักของอักษรหลาวเหล็ก 5 %   เราจึงใช้หลาวเหล็กมาร่วมพิจารณาในการตั้งชื่อด้วยทุกครั้ง

 

 

วันอาทิตย์
 

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ กลางวัน
 

วันพุธ กลางคืน

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

 

 

 

       ท่านที่จะตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุลใหม่หรือจะวิเคราะห์ชื่อ ดูดวงความรัก ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ดูฮวงจุ้ย ไม่ว่าศาสตร์ทักษา เลขศาสตร์ พลังเงา อายตนะ6 หรือศาสตร์อื่นๆ  ที่นี่เรามีให้ท่านครบถ้วน ถูกต้อง