ใบขอรับการตั้งชื่อ
ค่าบริการ
ค่าครูตั้งชื่อ 950 บาท ( 3 ชื่อ )
ค่าครูตั้งนามสกุล 1,590 บาท ( 2 นามสกุล )

วิธีขอรับบริการ
1.กรอกข้อมูลใบขอรับการตั้งชื่อ กดส่งใบขอรับการตั้งชื่อ
2.รอการตอบรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ พร้อมหมายเลขการตอบรับ
3.ชำระค่าครู โดยการโอนเงิน ตามหมายเลขบัญชี หน้าแจ้งการโอนเงิน
4.กรอกข้อมูลหน้าแจ้งโอนเงิน พร้อมหมายเลขตอบรับบริการ
5.รอรับชื่อ ฤกษ์มงคล วิธีปฏิบัติ( ไม่เกิน 3 วัน หลังการชำระค่าครู )
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถานที่เกิด
เวลาเกิด
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลผู้ส่ง
รายละเอียดหรือสิ่งที่ต้องการวันที่  เดือน  พ.ศ.